Optimally in finance with us!

1. Pełne Księgi Handlowe:
- ewidencja dokumentów w księgach handlowych,
- prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT i CIT,
- obliczanie zaliczek podatku dochodowego,
- sporządzanie sprawozdań do GUS,
- sporządzanie sprawozdań finansowych – Rachunek Zysków i Strat, Bilans, Informacja Dodatkowa, Cash Flow, Zmiany w Kapitałach,
- sporządzanie planów kont,
- zestawienia należności, zobowiązań, przepływów gotówkowych,
- wyliczenie technicznego kosztu wytworzenia i kalkulacji kosztów.

2. Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów:
- ewidencja dokumentów w księdze podatkowej,
- prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia,
- obliczanie miesięcznych , kwartalnych zaliczek z tytułu podatku VAT,
- obliczanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego,
- sporządzanie deklaracji podatkowych i dostarczanie ich do odpowiednich urzędów skarbowych,
- sporządzanie sprawozdań do GUS,
- sporządzanie zeznań podatkowych na koniec roku.

3. Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych:
- ewidencja dokumentów w zakresie ryczałtu,
- naliczanie ryczałtu.

4. Kadry, płace i ZUS:
- naliczanie wynagrodzeń,
- prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
- prowadzenie teczek osobowych pracowników,
- sporządzanie listy płac pracowników,
- sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji z urzędami skarbowymi oraz ZUS
- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników,
- rozliczanie roczne pracowników PIT-11, PIT-4R,
- sporządzanie i naliczanie PFRON,
- przygotowanie deklaracji RMUA.

5. Usługi dodatkowe:
- sporządzanie analiz finansowo-ekonomicznych;
- sprawozdań wymaganych przez GUS i inne urzędy;
- wniosków kredytowych;
- planów finansowych;
- rejestracja spółek z o.o. i działalności gospodarczej

Pracujemy w małym biurze rachunkowym i oferujemy zaangażowanie oraz indywidualne podejście do Klienta. 
Przypomianamy o płatnościach i ważnych terminach. 
Biuro posiada ubezpieczenie OC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz.1616).

W naszej pracy wykorzystujemy oprogramowanie stworzone przez firmę RAKS sp. z o.o.Naszą wiedzę doskonalimy dzieki publikacjom Wydawnictwa Podatkowego GOFIN Sp. z o.o.Copyright © 2017 Opfinus. Powered by Nazwa.pl