Optimally in finance with us!

Nasi Klienci:


  Technology Space S.A.
  http://www.tspace.pl/
  Outpost24 Poland Sp. z o.o.
  https://www.outpost24.com/

  Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.
  http://biomed.com.pl/
Cerber Finance spółka akcyjna   
http://www.cerberfinance.pl/
Global-Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
http://global-trans.com.pl/


Astoria Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Agroground spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki prawa handlowego z branży IT, biotechnologii, obrotu paliwami, płodami rolnymi i inwestycyjne.

Copyright © 2017 Opfinus. Powered by Nazwa.pl